Vanlige spørsmål

 • Kontroller at børstestrømknappen er på. Hvis den ikke er på, roterer ikke børsten. Merk: Børstebryteren slås av hver gang maskinen slås av.

  Sjekk børsterullen for eventuelle blokkeringer.

 • o Hvis det finnes blokkeringer ...
   Denne enheten har en tilbakestillingsfunksjon for børsterullen – hvis store rester blir sittende fast, så slår børsterullen seg av.
  Hvis dette har skjedd, slår du av maskinen og fjerner blokkeringen.
  Vent i omtrent 15 sekunder for å la motoren kjøle seg ned før du slår maskinen på igjen. Nå skal børste fungerer korrekt igjen. 

  o Hvis det ikke er tegn til blokkeringer ...
  -Børsterullen må kanskje rengjøres for rester. Slå maskinen av så børsten er vendt mot deg
  -På bunnen ved foten av maskinen, på den høyre siden av foten, er det er låsefunksjon. Hvis den vises som låst, peker skyveknappen på «låst»-symbolet. Hvis du vil låse opp, flytter du pilen nedover mot «ulåst»-symbolet. (Se bildene nedenfor)

lock

Løft opp tappen og ta deretter børsten ut av foten og fjern eventuelle rester som sitter fast i børsten. (Se bildet nedenfor som viser tappen opp.) o Merk: Det finnes ingen rem som må fjernes og kontrolleres.

lift the tab

Når børsterullen er fjernet, sjekker du endehettene på børsterullen og fothuset for eventuelle skader. Kontroller og fjern også oppsamling av rester på børsterullen mens den er fjernet.

Sett børsten tilbake på plass og fest låsen ved å skyve låsepilene opp mot låsesymbolet. Den firkantede enden passer i den firkantede åpningen under låseklinken. Prøv og rotere børsten fritt for hånd. Hvis dette fungerer, setter du støvsugeren opp igjen, slår på strømmen og sjekker om børsten har begynt å rotere gjennom det gjennomsiktige børstevinduet.

Hvis børsten ikke begynner å rotere, tar du av foten igjen, fjerner børsten og prøver en annen børste (hvis du har mer enn den ene som fulgte med maskinen). Hvis den børsten fungerer, er det den andre børste som må skiftes ut.

Hvis børsten fortsatt ikke roterer og en annen børste heller ikke fungerer, må du kontakte BISSELL.

Lampen slukkes når maskinen er klar til å spraye damp. Det kan ta noen minutter.

Koble fra maskinen og vent (omtrent fem minutter) på at maskinen skal spraye. Kontroller om det er vann på tanken. Når maskinen er avkjølt, kan du tilsette vann.

Er batteriet fulladet? Hvis ikke må du påse at maskinen er i OFF-posisjon før opplading, og at ladekontakten settes i et strømuttak som fungerer.

1311- og 1312-seriene krever fire timers opplading ved første gangs bruk, og opp til fire timers opplading deretter, avhengig av bruksmengden.

 

Charging

 

1313-serien trenger åtte timers opplading før første gangs bruk, og deretter åtte timer opplading for at batteriet skal opprette full kapasitet igjen.

 

Charging

 

Påse at du bare bruker laderen som følger med MultiReach, og at laderen er koblet riktig til ladebasen hvis enheten har en slik.

Er strømledningen koblet godt til strømuttaket? o Hvis ja, sjekk om en sikring eller bryter har gått. o Sjekk om laderen er koblet riktig til ladebasen o Sjekk om laderen er varm o Hvis laderen ikke blir varm under ladeprosessen (se på tabellen over), kan det være at laderen må skiftes ut. Merk: Den blir ikke varm hvis maskinen allerede er nesten eller helt oppladet.

Hvis det fortsatt ikke er strøm på enheten etter alle disse feilsøkingstrinnene, må du kontakte BISSELL.

Hva slags type gulv har du rengjort? Gulv med ru overflate, f.eks. fliser, mur osv., sliter mer på puten enn glatte gulv som linoleumsbelegg. Hvis du rengjør gulv med rue overflater, vil du bruke flere puter enn hvis du rengjør glatte gulv.

Vask moppeputene i vaskemaskinen med et mildt vaskemiddel. IKKE tilsett tøymykner eller blekemiddel. Det kan føre til at putene brytes ned raskere og føre til hull i putene..

Fastslå hvor lekkasjen kommer fra. Hvis maskinen din lekker fra bunnen av rentvannstanken, kan du se vanlige spørsmål om lekkasje fra rentvannstanken.

Påse at skillelinjestakken inne i smussvanntanken sitter riktig på plass. Pilen på skillelinjestakken skal være i linje med låseikonet på smussvanntanken. Hvis den ikke er låst på plass, vil smussvanntanken lekke, eller det vil lekke ut av bunnen på maskinen. Se bilde:

 

spotclean

 

Fjern rentvannstanken, fyll den med vann og se om den lekker (mens den er fjernet fra maskinen).

 
 • Hvis JA, så lekker rentvannstanken. Søk i de vanlige spørsmålene etter «rentvannstanken lekker» for ytterligere assistanse.
 • Hvis NEI, så lekker IKKE rentvannstanken. Prøv denne fremgangsmåten:
  - Fjern smussvanntanken, og se om det er vann i mottaksområdet. Hvis det er vann i mottaksområdet, må du kontrollere om den svarte pakningen mangler fra smussvanntanken, eller om den er satt inn feil (den høye siden av pakningen skal føres inn i åpningen på den ytre, avrundede siden av tanken). Påse at pakningen er åpen ved å ta den ut og klemme på den høye klaffen for å tvinge den til å åpnes på enden. Se bildene nedenfor:

spotclean

 

spotclean

 

Kontroller for å sikre at flottøren i smussvanntanken fungerer på riktig måte. Tøm smussvanntanken, og vend den flere ganger. Flottøren skal bevege seg enkelt frem og tilbake. Hvis flottøren sitter fast i åpen posisjon, kan vannet komme inn i maskinkabinettet. Det kan hende du må skifte ut flottørstakken hvis det er nødvendig

Hvis det IKKE finnes vann i mottaksområdet, må du kontakte BISSELL.

Hvis lekkasjen imidlertid faktisk kommer fra bunnen av maskinen (og trinn 2 ikke er problemet), må du kontakte BISSELL.

Hvis du lar maskinene henge igjen i et sekund eller to for lenge, kan det etterlate en melkeaktig flekk eller føre til striper på voksede gulv. Dette kan fjernes med eddik og vann.

1. Sørg alltid for at du feier eller støvsuger gulvet nøye før du bruker moppen. Det er nødvendig for å fjerne eventuelt løst smuss.

2. Sjekk hvilken gulvtype du har. PowerFresh® Steam Mop passer til bruk på fliser, vinyl, linoleum, marmor, stein og lakkerte tregulv. Moppen skal ikke brukes på ubehandlede tregulv.

3. Har du noen gang hatt noe annet enn vann på vanntanken? Vann er det eneste som skal fylles på i vanntanken. Alt annet, f.eks. eddik, kan føre til striping, men kan også føre til permanente skader på moppen.

4. Hvis du noen gang har fylt noe annet enn vann på tanken, kan du prøve å bruke et fuktig håndkle til å fjerne stripene.

5. Ta så en titt på mikrofiberputen. Hvis det er noe på den som ser uvanlig ut, kommer dette mest sannsynlig fra gulvet.

6. Hvis du kan fjerne stripene med et håndkle eller mikrofiberputen er innsatt med noe uvanlig, er det sannsynlig at stripene forårsakes av poleringsmiddel eller voks. Bruk av moppen på voksede gulv kan redusere glansen i gulvet.

7. Hvis du ikke vokser eller polerer gulvene dine, bør du sjekke vedlikeholdsinstruksjonene fra produsenten av gulvet.

8. Hvis du kan fjerne stripene, vasker du putene med et mildt vaskemiddel i vaskemaskinen. Ikke tilsett tøymykner eller blekemiddel.

Påse at maskinen står på et flatt underlag, og at den står rett opp før du forlater den og den står alene. Hvis støvsugeren stadig velter, må du kontakte BISSELL.

Heatwave Technology® leverer en konstant kilde til varme for å hjelpe til med å opprettholde vanntemperaturen gjennom hele tepperensprosessen.

Modell- og serienumrene står på baksiden av håndstøvsugeren.

Multireach serial number

Steam Mop er klar til bruk på omtrent 30 sekunder. Når indikatorlampen foran på enheten tennes, kan du bare sette i gang. Ved første gangs bruk kan det imidlertid ta litt lenger tid før det begynner å dampe, da vannet må flyte gjennom filteret til forvarmeren. Denne forsinkelsen inntreffer bare ved første gangs bruk og når du har byttet til nytt filter.

Ikke fyll kokende eller vann oppvarmet i mikrobølgeovn i blæren. Vann opp til 60 grader Celsius, ikke høyere, skal fylles på tanken..

Ved å holde Steam Mop på plass i 15–20 sekunder kan du rengjøre gulvene ved å drepe bakterier som E. coli og salmonella, når den brukes som angitt.

Hvis det er vanskelig å fjerne filteret, tar du ut slangen og bruker deretter «håndtakene» på filteret for å trekke det ut. Begynn å trekke den nedre slangen ut først, vri deretter den øvre slangen mot venstre til den kommer ut. Ta så tak i filteret på hver side og trekk rett ut. «Dummy»-filteret har et lite håndtak. Det hvite filteret har to håndtak, ett på hver side.

Slangehåndtaksbraketten klikker på plass på baksiden av maskinen på siden med rentvannstanken. Den fleksible slangen foldes deretter rundt enheten og holdes på plass av braketten.

Alt du trenger er en skrutrekker med flatt hode. Det finnes en tapp inne i slangen som holder det gjennomsiktige dekselet på. Hvis du vil utløse denne, fører du skrutrekkeren inn i slangen i en oppovervendt vinkel mens du trekker det gjennomsiktige dekselet vekk. Se bilde:

 

spotclean

Den nye dampmoppen din har ikke noen av-/på-knapp. Moppen slås på når den kobles til strømuttaket og fortsetter å gå til støpselet trekkes ut. Bruk dampnivåknappen til å velge dampnivået som du ønsker å bruke. Indikatorlampen «Steam Level» (dampnivå) blinker blått når du slår på maskinen, og lyser konstant blått når moppen er klar til å dampe.

Vask på et normalt program kun med mildt vaskemiddel for best mulig resultat. Ikke bruk blekemiddel da det kan føre til nedbrytning av puten. Vi anbefaler ikke bruk av tøymykner på mikrofiberputene.

Filteret skifter farge fra grønt og spettet hvitt til blått for å indikere at det er på tide å skifte ut filteret. Filteret skal også skiftes ut hvis det ser ut som det er sprekker i det.

Når maskinen er avkjølt (omtrent fem minutter), må du påse at det er vann på tanken. Kontroller at den røde indikatoren er av. Lampen slukkes straks maskinen er varm nok til å spraye damp. Hvis lampen fortsatt lyser rødt, vil ikke maskinen spraye.

Sjekk om dysen er blokkert. Ta verktøyet av maskinen og se om maskinen sprayer når verktøyet ikke er koblet til. Hvis enheten sprayer når verktøyet ikke er tilkoblet, må du rengjøre spraytuppen på verktøyet med en binders. Hvis maskinen ikke sprayer uten verktøyet tilkoblet, venter du i omtrent fem minutter til maskinen er avkjølt. Deretter rengjør du dysen med en binders

Vent til den røde indikatoren slukkes. Når lampen er slukket, skal maskinen være klar til bruk. Det kan ta noen minutter.

Sugeeffekten avtar ikke


 • 1311-serien kjører i omtrent 40 minutter ved bruk av kun normal sugeeffekt, og i omtrent 28 minutter hvis du bruker maks. sugeeffekt.

 • 1312-serien kjører i omtrent 30 minutter ved bruk av kun normal sugeeffekt, og i omtrent 20 minutter hvis du bruker maks. sugeeffekt.

 • 1313-serien kjører i omtrent 15 minutter (det finnes ingen innstilling for sugeeffekt for denne maskinen).

Lettere / mer kompakt - Et NiMH-batteri har samme vekt og størrelse som et litium-ionbatteri.

Lite vedlikehold / ikke noe batteriminne (minneeffekt)

BISSELL-dampmoppen rengjør 100 % kjemikaliefritt. Det anbefales ikke å bruke noe annet enn vann (destillert eller demineralisert) i tanken. Gå til delen om dampmoppen på www.bissell.eu for å få mer informasjon om disse innovative rengjøringsproduktene.

Denne maskinen kan brukes som støvsuger og dampapparat samtidig. Følg tabellen nedenfor for instruksjoner om innstillinger. Den kan også brukes bare som støvsuger, og bare som dampapparat. Denne maskinen har seks forskjellige innstillinger. Se en oversikt over hvordan du kan bruke maskinen i tabellen nedenfor:

instruction of settings vac & steam

Ja, alle Multireach™ Stick Vac-enheter stopper oppladingen når de er fulladet. 12 V-modellen bør imidlertid bare lades opp på nytt når den er helt tom. 18 V- og 15,2 V-modellene kan oppbevares på laderen hele tiden.

Bankelyden er den vanlige lyden av pumpen som prøver å trekke vannet gjennom maskinen. Det vil skje ved første gangs bruk, hver gang enheten går tom for vann, og hvis den står ubrukt over en lengre periode slik at vannet fordamper eller hvis du bruker et nytt filter. Hvis det er første gang du bruker maskinen, holder du utløseren nede til lyden stopper, i opp til 1 ½ minutt.

Hvis det IKKE er første gang du bruker maskinen, så går ikke vannet gjennom systemet. Sørg for at det er nok vann på tanken, og at filteret er plassert riktig uten mellomrom.

Hvis enheten har stått ubrukt i en lengre periode, holder du utløseren nede i 30 sekunder da dette bør løse problemet.

1) Dette hullet er en trykkavlastingsventil. Ventilen er utformet for å slippe ut damp hvis noe blokkerer dampens bane inni enheten. *ADVARSEL: Dette området kan være varmt*

2) Se etter tilstoppinger på spraytuppen når moppehodet er fjernet ved å fjerne den ene skruen som finnes på basen til enheten. *ADVARSEL: Spraytuppen kan være varm* Bruk en binders til å fjerne tilstoppinger fra spraytuppen. Påse at foten er fjernet før disse trinnene utføres.

3) Kontroller filteret. Filteret må kanskje skiftes ut. Hvis filteret er blått, må det skiftes ut.

Hvis du stadig opplever problemer med maskinen din, må du ta kontakt med BISSELL.

IKKE BRUK EDIKK ELLER ANDRE OPPLØSNINGER ENN VANN PÅ TANKEN.

Kontroller følgende:

1) Er det motstand i utløseren?

Hvis IKKE – håndtaket er feilmontert. Koble strømledningen fra strømuttaket og sett på håndtaket på nytt. Koble fra enheten og monter håndtaket på nytt

Hvis JA, kontroller filteret …

  a) Fjern filteret.

  b) Kontroller for å se om det er sprekker i filteret på siden eller på toppen. Kontroller hele filteret og undersøk de støpte plastlinjene for sprekker. De kan være vanskelige å se, så undersøk filteret på et sted som er godt belyst. Hvis det finnes sprekker i filteret, må det skiftes ut.

2) Kontroller fargen på filterfibrene – de skal være grønne. Hvis filterfibrene har blitt blå, er det på tide å skifte ut filteret. Hvis du vil maksimere ytelsen til filteret, kan du bruke destillert vann.

3) Kontroller filteret for å påse at det er plassert riktig, og at koblingen er intakt. Det kan være at filteret må skyves inn til det ikke lenger finnes noen åpning mellom bunnen av filteret og maskinen.

4) Påse at tanken er full av romtemperert vann, og at lokket er satt på på riktig måte. Lokket på denne modellen må sitte stramt på. Kontroller lokket over en vask. Hvis det ikke slipper ut vann, kan det hende at det må skiftes ut.

5) Kontroller at enheten er klar ved å se om Ready-lampen lyser. Det kan ta opp til ett minutt før forvarmeren er ferdig oppvarmet.

Hvis Ready-lampen ikke lyser …

  a. Påse at strømledningen er koblet til et strømuttak som fungerer. Hvis Ready-lampen ikke tennes etter et minutt og/eller enheten ikke varmes opp, må du ta kontakt med BISSELL.

  Hvis den blå Ready-lampen lyser: a) Trykk ned utløseren – første gang kan det ta opp til to minutter å få i gang dampfunksjonen.

  b) Se etter damp når tanken og filteret er fjernet fra enheten ved å helle en liten mengde kaldt vann ned i hullet der filteret kobles til enheten og trykke ned utløseren i opp til to minutter. Påse at foten er koblet til basen før du ser etter damp.

Hvis det IKKE dannes damp når du heller vann ned i filterhullet, må du fjerne moppehodet og se etter damp ved spraytuppen ved å fjerne den ene skruen som finnes på basen av enheten. Før du fortsetter, påse at foten er koblet til basen etter at moppehodet er fjernet.

Hvis det IKKE dannes damp når moppehodet fjernes, må du koble fra og rengjøre spraytuppen med en binders, og påse at du fjerner foten før du rengjør spraytuppen. Hvis det fortsatt ikke dannes damp, må du kontakte BISSELL.

Hvis JA, det dannes damp når moppehodet fjernes, kan det hende at moppehodet er tilstoppet. Hell hvit eddik gjennom toppen av moppehodet for å fjerne tilstoppingen.

Hvis JA, det dannes damp når du heller vann ned i filterhullet, må du se etter vann i filteret. Når filteret er nytt, kan det ta et par minutter for enheten å pumpe vann gjennom det. Det kan komme en høy lyd fra enheten mens den gjør dette, men dette skal snart avta. Filteret kan legges i bløt i kaldt vann i 10 til 15 minutter for å gjennomtrekkes med vann.

Kontroller at det er motstand i utløseren. Hvis det ikke er motstand der, fjerner du det øvre håndtaket og fester det på nytt. Påse at håndtaket er strammet helt til for å låse det på plass. Hvis det fortsatt ikke er motstand der, må håndtaket skiftes ut.

6) Er foten montert riktig på enheten? Du skal høre at den klikker på plass.

7) Fjern foten, og påse at slangen på foten er låst på plass på riktig måte. Hvis slangen ikke er festet riktig i basen, sikrer du slangen og plasserer deretter foten tilbake på basen.

Hvis du fortsatt ikke får dampfunksjonen i gang, må du kontakte BISSELL.

1. Kontroller hele lengden av strømledningen for skader. Hvis ledningen er skadet, må du kontakte BISSELL..

2) Påse at enheten er koblet til et strømuttak som fungerer.

3) Påse at enheten har hatt nok tid til å varme seg opp før du prøver å bruke dampmoppen.

Hvis du stadig opplever problemer med maskinen din, må du ta kontakt med BISSELL.

1. Sjekk filteret for å påse at det er skjøvet riktig på plass i enheten.

2. Sjekk koblingen på filteret. Hvis den har brukket inne i mottakeren, kan du forsøke å fjerne den ødelagte delen fra mottakeren ved å bruke en liten skrutrekker. MERK: KOBLE FRA MASKINEN FØR DU FORSØKER Å FJERNE DEN BRUKNE KOBLINGEN. Filteret er ikke en del som dekkes av garantien. Hvis du ikke kan fjerne denne, må du kontakte BISSELL.

3. Se etter sprekker eller skader på filteret. Skift ut filteret hvis det er nødvendig.

4. Påse at gummiringen er på plass. Hvis den mangler, må du bestille et nytt filter.

5. Hvis gummiringen er på plass, må du sjekke om den er deformert. Hvis du bruker noe i tillegg til vann på tanken, fører dette til at gummiringen blir deformert Eddik fører til deformering. Andre oppløsninger kan føre til nedbrytning av gummiringen og/eller andre deler av maskinen. I henhold til håndboken skal du KUN ha vann på tanken.

Hvis du stadig opplever problemer med maskinen din, må du ta kontakt med BISSELL.

Hvis vannet lekker, må du sikre at det ikke kommer fra bunnen av filteret.

1. Påse at filteret er på plass.

2. Sjekk tanken og innlegget i lokket for skader eller feilmontering. Lokket på denne modellen må sitte stramt på.

3. Kontroller tanken og filteret for å sikre at de er skjøvet trygt på enheten uten mellomrom.

4. Se etter sprekker eller skader på filteret.

IKKE BRUK EDDIK ELLER NOEN ANDRE OPPLØSNINGER ENN VANN ELLER DEMINERALISERT BISSELL-VANN MED DUFT TIL DAMPMOPP PÅ TANKEN.

1. Påse at det er vann i den riktige tanken. (Vanntanken, ikke støvbeholderen).

2. Påse at LED-lampen «Steam Ready» (dampklar) ikke blinker lenger (omtrent 30 sekunder). Vent til lampen lyser konstant og forsøk å dampe.

Make sure the "Steam Ready" LED light has finished blinking.

3. Påse at LED-lampen for dampinnstillingen står på «HI» Hvis den ikke er tent, vil ikke maskinen dampe.

Make sure the steam setting LED light is on "HI" If it is not lit.

4. Påse at du holder utløseren på håndtaket inne i opptil to minutter for at enheten skal klargjøres..

5. Påse at filteret** er plassert riktig. Fjern patronen. Undersøk for å kontrollere at den svarte pakningen fortsatt finnes på utsiden av én av de to portene på patronen. Det er en X-ventil inne i hullet som denne porten passer til. Trykk på denne for å påse at vannet strømmer (påse at maskinen ikke er tilstoppet). Bruk håndflaten til å skyve patronen bestemt på plass for å sikre at den sitter som den skal. Dette sikrer at pumpen ikke suger inn luft rundt pakningen. **Ikke alle maskiner er utstyrt med vannfilter. Noen har et «dummy»-filter. Det er påkrevd med filter for denne maskinen, bare ikke et vannfilter – det er valgfritt.

Dummy filter vac & steam

Det skal ikke være noen åpning mellom filteret og maskinen når det er montert på riktig måte.

There should be no gap between the filter and the machine when it is installed properly.

6. Koble maskinen til igjen. Vent i 30 sekunder til LED-lampen «Steam Ready» (dampklar) slutter å blinke. Plasser «HI»-knapplampen til «HI»-LED-en. Hold håndtaksutløseren lukket i to minutter.

7. Har du montert et nytt filter? Hvis du har det, holder du utløseren nede i minst to minutter for å gi filteret mulighet til å fylles med vann. Deretter skal det begynne å dampe. Du kan også legge filteret i bløt i 10 til 15 minutter for at det skal mettes med vann.

8. Fjern foten fra maskinen, fjern fotbrettet og også puten, og rens ut av damptuppen på foten samt fotskuffen med en binders for å fjerne eventuelle blokkeringer.

ream the steam tip on the foot as well as the foot tray with a paper clip to remove any obstructions

På modellene 1311 og 1312 finnes sugekontrollene på håndtaket. Påse at du bruker riktig sugeinnstilling for typen rengjøring du utfører. Sugeeffekten kan kontrolleres ved å trykke på «+/-»-knappen på håndtaket. Du hører en endring fra motoren – høyere for mer sugeeffekt, lavere for mindre sugeeffekt.

På modellene 1311- og 1312-serien har støvsugeren EdgeReach™-teknologi. Hvis det er dårlig sugeeffekt på maskinen, må du kontrollere at EdgeReach er slått av. Hvis den ikke er slått av, blir smusset skjøvet rundt foran maskinen og den plukker ikke opp noe foran deg. Hvis du imidlertid ønsker å bruke EdgeReach, trykker du på EdgeReach-knappen på håndtaket. Dette aktiverer EdgeReach-funksjonen og tenner lampene på sidene av foten så du vet at den er på. (Se bildene nedenfor.)

EdgeReach bar

Påse at foten er satt helt inn i maskinenheten, og påse også at håndstøvsugeren er låst korrekt på plass på selve maskinenheten. Hvis håndstøvsugeren ikke er låst korrekt på plass på støvsugerenheten, er det ikke mulig å slå på maskinen.

Koble håndstøvsugeren fra maskinenheten. Ta tak i håndtaket til håndstøvsugeren og trekk den rett opp.

 • Kontroller at støvbeholderen er tom. Trykk på den svarte knappen rett under strømknappen på håndstøvsugeren. Trekk støvbeholderen ned, fjern filteret og filtersilen, og tøm deretter smusset ut i en søppelbøtte. (Se bildet nedenfor.)

  dirt cup

  Påse at støvbeholderen festes korrekt til håndstøvsugeren. Den skal klikke korrekt på plass, og det skal ikke være noen åpning der støvbeholderen møter batteripakken. (Se bildet nedenfor.)

  BISSELL multireach

  Koble håndstøvsugeren fra maskinenheten. Fjern støvbeholderen fra håndstøvsugeren, og slå på enheten for å kontrollere sugeeffekten ved motorkanal. (Se bildet nedenfor)

  suction

  Hvis du kjenner sugeeffekten ved motorkanalen når håndstøvsugeren er fjernet, slår du på strømmen og sjekker sugeeffekten på enden av munnstykket.

  Hvis du ikke kjenner sugeeffekten, kan du sjekke om munnstykket er tilstoppet. Hvis det er tilfelle, fjerner du blokkeringen og sjekker sugeeffekten igjen.

  Suction power

  Er støvbeholderen full? Hvis den er full, må du tømme den. Hvis den er tom, sjekker du filteret og filtersilen. Er de skitne? Hvis de er skitne, fjerner du støvbeholderen fra håndstøvsugeren. Trekk ut filtersilen som inneholder filteret, fra midten av støvbeholderen. Trekk ut det hvite filteret (du må løsne filteret fra låst posisjon og løfte det rett ut), og vask filtersilen og filteret med varmt vann og mildt vaskemiddel. Påse at de er helt tørre før du setter dem på plass igjen i støvbeholderen. (Se bildene nedenfor for å fjerne filteret fra silen.)

  filter

  filter

  Tørk av innsiden av støvbeholderen, sett på plass filtrene og sett sammen håndstøvsugeren og sett den tilbake på støvsugerenheten. Test maskinens sugeeffekt. Fortsett hvis det fortsatt ikke finnes sugeeffekt..

 • Fjern fotenheten, og se etter blokkeringer på tre steder (se bildene nedenfor):

  floor nozzle

  filter

  Er fotenheten låst på plass? Du skal høre at den klikker på plass når den er montert riktig på maskinen.

 • Er maskinen fullt oppladet? Hvis ikke klikker du på de vanlige spørsmålene og spørsmålet om Ingen strøm for å få ladeinstruksjoner.

 • Hvis maskinen fortsatt har lite eller ingen sugeeffekt etter at den komplette feilsøkingen er utført, må du ta kontakt med BISSELL.

  • Er støvbeholderen full?

   Hvis støvbeholderen er full, må du tømme den

  • Hvis den er tom, må du sjekke at ikke filteret og filtersilen mangler og påse at de er montert riktig i filtersilen (filteret festes inne i filtersilen) (se bildene nedenfor)

   

  filter

   

  filter

   

  Mangler noen av filtrene?

  Hvis det er tilfelle, må du bestille nye filtre. Ikke bruk maskinen uten filter og filtersilen. Det kan skade motoren og gjøre at garantien blir ugyldig.

  Er filteret og filtersilen skitne?

  Hvis de er det, fjerner du støvbeholderen fra håndstøvsugeren. Trekk ut filtersilen som inneholder filteret, fra midten av støvbeholderen. Trekk ut det hvite filteret (du må løsne filteret fra låst posisjon og løfte det rett ut) og vask filterduken og filteret med varmt vann og mildt vaskemiddel. Påse at de er helt tørre, og at innsiden av beholderen tørkes av før du plasserer filtrene i den. (Se bildene nedenfor for å fjerne filteret fra skjermen.)

   

  filter

   

  filter

   

  Tørk av innsiden av støvbeholderen før du skifter ut filtrene så filtrene tettes på en trygg måte.

   

  Er støvbeholderen festet på en sikker måte?

  Hvis den ikke er festet trygt, fjerner du støvbeholderen og monterer den på nytt. Du skal høre at den klikker på plass på håndstøvsugeren

  Hvis enheten fortsatt blåser ut støv, må du kontakte BISSELL.

  Vær forsiktig! Moppen blir varm når den har vært i bruk i noen minutter, særlig på basen og andre områder nederst på maskinen (håndtaket påvirkes ikke). Det er plassert et varselmerke på baksiden av moppen som en påminnelse.

  1. Sjekk vanntanken først, og kontroller at den et skjøvet godt inn i moppen.

  2. Sjekk deretter lokket, og kontroller at det ikke er sprukket.

  3. Sjekk at gummipakningen på tuppen av lokket fortsatt er festet til lokket. Bruker du noe i tillegg til vann på tanken? Eddik fører til deformering av pakningen. Andre oppløsninger kan føre til nedbrytning av pakningen og/eller andre deler av maskinen. Sørg for at du bare fyller vann på tanken. Ikke bruk eddik eller noen andre oppløsninger enn vann på tanken.

  4. Kontroller at X-ventilen (som finnes inne i åpningen på lokket) fungerer på riktig måte. Trykk opp på ventilen over vasken for å sikre at vannet slipper ut av tanken. Hvis det er et problem, må lokket skiftes ut.

  Kontroller for å se om tankventilen lekker. Den svarte, runde ventilen i bunnen skal kunne beveges fritt når du trykker på den med fingeren. Hvis den sitter fast eller er trykket opp, noe som fører til lekkasje, kan du prøve å trykke på den så den kommer ned igjen.

  Dessuten må du påse at det ikke er sprekker eller hull i tanken. Uansett vil utskifting av tanken løse problemet.

  1. Ta en titt på hele ledningen for å se om det er skade på den. Hvis du finner en skade, må du for din egen sikkerhets skyld avbryte bruken og få skiftet ut ledningen. Ta kontakt med BISSELL for å få den skiftet ut.

  2. Prøv et annet uttak, og hvis den fortsatt er strømløs, må du kontrollere kretsbryteren.

  3. SpotClean har en intern termisk beskyttelse for å beskytte den mot overoppvarming. Når den termiske beskyttelsen aktiveres, stopper sugemotoren å fungere. Hvis dette skjer, kan du prøve disse trinnene for å løse problemet:

  • Slå av maskinen og koble den fra strømkilden.
  • Kontroller enden av slangen og verktøyet for blokkeringer, og fjern det hvis det er nødvendig.
  • Sjekk smussvanntanken for blokkeringer og rengjør etter behov.

  Koble fra og la motoren kjøle seg ned i omtrent 30 minutter. Den termiske beskyttelsen tilbakestilles automatisk og deretter kan du fortsette rengjøringen. Hvis den termiske beskyttelsen stadig aktiveres etter at du har utført trinnene ovenfor, må du kontakte BISSELL.

  1. Kontroller at den svarte pakningen sitter riktig på plass. Hvis den ikke trykkes helt inn i smussvanntanken, fører det til at tanken lekker. Pakningen kan kun gå inn én vei.

  2. Kontroller at det ikke sitter fast rester i den svarte pakningen. Hvis det sitter rester i spalter/kløfter, vil ikke pakningen gå helt inn i smussvanntanken som den skal, og det fører til lekkasje. Se bildene nedenfor:

   

  spotclean

   

  3. Påse at skillelinjestakken inne i smussvanntanken sitter riktig på plass. Pilen på skillelinjestakken skal være i linje med låseikonet på smussvanntanken. Hvis den ikke er låst på plass, vil smussvanntanken lekke, eller det vil lekke ut av bunnen på maskinen. Se bildet nedenfor:

   

  spotclean

  1. Kontroller at smussvanntanken ikke er full. Du kan tømme tanken på to forskjellige måter: Det runde lokket på bunnen eller på den svarte gummipluggen på toppen. Hvis den er løs eller av, reduseres eller uteblir sugeeffekten. Kontroller for å se om sugeeffekten er tilbake.

   

  spotclean

   

  2. Fjern smussvanntanken. Prøv å sjekke sugeeffekten ved åpningen under tanken ved å legge hånden din over den.

   

  spotclean filter

   

  Hvis det ikke registreres noen sugeeffekt, må du kontakte BISSELL

   

  Hvis sugeeffekten er tilbake, trekker du ut den svarte pakningen fra bunnen av den tomme tanken som du fjernet. Kontroller for å se om den er forseglet, mangler eller er montert på feil måte i smussvanntanken. Påse at pakningen åpnes ved å klemme åpen den flate enden og deretter sette den tilbake på plass. Den høye siden av pakningen skal være plassert i den avrundede to åpningen. (Se bilder to nedenfor.)

   

  spotclean filter

   

  3. Skift ut smussvanntanken, og ta tak i slangen. Sjekk sugeeffekten på enden av slangen med tilbehøret fjernet ved å suge vannet ut av vasken eller en kopp.

  • Hvis det IKKE er noen sugeeffekt i enden av slangen ...
   - Sjekk slangen for blokkeringer ved å løfte slangen over enheten for å la vannet renne til smussvanntanken. Hvis det ikke gjør det, må du kontakte BISSELL. Hvis det er sugeeffekt på enden av slangen …
   - Sjekk tilbehøret til møbler for sprekker. Skift ut hvis det er nødvendig.
   - Rengjør spraytuppen på verktøyet med en børste og/eller en binders.

  4. SpotClean er utformet for å beskytte seg selv mot overoppvarming med en intern termisk beskyttelse som slår av enheten når den blir overoppvarmet. Når den termiske beskyttelsen aktiveres, stopper sugemotoren å fungere. Hvis dette skjer, slår du av maskinen og trekker ut kontakten. Sjekk slangen og tilbehøret for blokkeringer, og fjern disse ved behov. Sjekk smussvanntanken for blokkeringer i og rundt plasttårnet i midten. Vent i tretti (30) minutter.

  5. Hvis ingen av disse løser problemet ditt, kontakter du BISSELL.

  1. Når du har fylt rentvannstanken med vann og tilsetningsmiddel, skyller du det svarte lokket i bunnen og plasserer tanken på SpotClean-maskinen. Rentvannstanken på SpotClean har innsnitt på bunnen for å hjelpe den på plass. Trykk bestemt ned for å sikre den i posisjon, og kontroller mellomrommet mellom tanken og basen på maskinen.

  spotclean tool

  Når verktøyet er fjernet, sjekker du om dysen sprayer ved å trykke på utløseren.

  spotclean filter

  Hvis dysen ikke sprayer, må du prøve å rengjøre spraydysen med en binders som du har brettet ut.

  spotclean

  2. Kontroller at det finnes oppløsning/vann i rentvannstanken. Over en vask kan du trykke opp på den lille, svarte ventilen på bunnen av tanken for å se om vannet kommer gjennom den. Hvis det ikke kommer vann gjennom ventilen, kan det hende at den må skiftes ut. Hvis det kommer vann gjennom ventilen, kan det hende at maskinen ikke forvarmer lenger. Løft rentvannstanken forsiktig mens du trykker ned på utløseren ELLER klem forsiktig på rentvannstanken mens du trykker ned utløseren.

  3. Hvis dysen sprayer når verktøyet er fjernet, kan det hende at verktøyet må rengjøres. Du kan rengjøre verktøyets sprayetupp med en børste eller en binders. Kontroller også verktøyet for eventuelle sprekker.

  Fungerte dette? Hvis ikke……

  Sug opp flere tanker med varmt, rent vann i smussvanntanken. Dette fjerner blokkeringer fra væskeledningen inne i den fleksible slangen. Når du har gjort dette, prøver du å spraye igjen.

  Hvis det fortsatt ikke kommer noen spray, kontakter du BISSELL.